Năm học 2021-2022, tỉnh Hà Nam tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với trường THPT Chuyên và tất cả các trường THPT công lập trong toàn tỉnh. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của tỉnh là 8.890/11.293 học sinh lớp 9.

Trong đó, các trường Trung học phổ thông sẽ được tuyển 7.160 học sinh lớp 10 với 179 lớp; Trường THPT chuyên Biên Hòa tuyển 350 học sinh lớp 10 với 10  lớp chuyên; Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thuộc phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại Hà Nam được tuyển dự kiến: 120 học sinh lớp 10 với 4 lớp; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp tỉnh Hà Nam được phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh 1.260 học viên lớp 10 với 28 lớp.

 - Ảnh 3

Cụ thể:

- Học sinh thi vào trường THPT chuyên Biên Hòa sẽ thi trong 3 ngày: 8, 9, 10/6 với 4 bài thi gồm 3 bài thi chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 bài thi chuyên. Thời gian làm bài cho 2 môn Toán và Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút và môn chuyên là 150 phút.

Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tiếng Nga thi đề chuyên Tiếng Anh (cùng đề với thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh); thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin thi đề chuyên Toán (cùng đề với thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán).

Lịch thi vào trường chuyên
Lịch thi vào trường chuyên

- Học sinh thi vào các trường THPT không chuyên sẽ thi trong hai ngày: 21 và 22/6 với 3 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thời gian làm bài cho 2 môn Toán và Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút.

Lịch thi vào các trường THPT không chuyên
Lịch thi vào các trường THPT không chuyên