Năm học 2021-2022, tỉnh Kiên Giang tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với trường THPT Chuyên và tất cả các trường THPT công lập trong toàn tỉnh. Trường THPT Chuyên Vị Thanh và trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh;

Các trường THPT còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thuộc khu vực tuyển sinh trong Kế hoạch tuyển sinh của đơn vị đã trình về Sở GD&ĐT. Các trường hợp đặc biệt khác do Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên:

- Thí sinh thi trong 2 ngày: 4 và 5/6 với 4 bài thi gồm 3 bài thi chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 bài thi chuyên. Môn thi chuyên của lớp chuyên Tin học: Học sinh có thể chọn thi phần lập trình (có định dạng tương tự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9) hoặc chọn thi bài thi môn Toán chuyên. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tiếng Nga thi đề chuyên Tiếng Anh (cùng đề với thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh).

- Thời gian làm bài cho 2 môn Toán và Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút và môn chuyên là 150 phút.

- Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận. Bài thi môn Toán, tiếng Anh theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan. Bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2021-2022 tỉnh Kiên Giang 
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2021-2022 tỉnh Kiên Giang 

Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên:

- Thí sinh thi trong 2 ngày: 17 và 18/6 với 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Thời gian làm bài cho 2 môn Toán và Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút.

- Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận. Bài thi môn Toán, Tiếng Anh theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.

 - Ảnh 2

Nội dung kiến thức ra đề thi tuyển sinh lớp 10 chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 theo chương trình của Bộ GD-ÐT áp dụng cho năm học 2020-2021.