Theo đúng dự kiến, học sinh tại tỉnh Vĩnh Long sẽ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 trong hai ngày 29 và 30/5.

Môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

 - Ảnh 2

Đề thi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng ra đề thi cho cả 03 môn thi thống nhất cho toàn tỉnh.

- Nội dung thi: Theo chương trình THCS hiện hành và chủ yếu chương trình lớp 9.

Hình thức thi

- Học sinh sẽ thi bắt buộc 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

- Các môn Ngữ văn, Toán thi bằng hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh thi bằng hình thức trắc nghiệm.

Thời gian thi:

- Môn Toán và Ngữ Văn: 120 phút

- Môn Tiếng Anh: 60 phút

 - Ảnh 2

Trong tháng 6, sẽ tiến hành chấm thi và công bố kết quả chấm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở GD- ĐT gửi về cho các hội đồng thi, các trường có học sinh lớp 9 để thông báo cho học sinh. Ngay sau đó, trường THCS, THCS-THPT nhận đơn đăng ký phúc khảo, đơn xin điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh. Sở GD- ĐT sẽ gửi thống kê theo điểm số các bài thi đăng ký dự tuyển vào từng trường và danh sách đăng ký nguyện vọng 1 để các hội đồng tuyển sinh làm cơ sở xác định điểm chuẩn tuyển sinh.

Đồng thời, duyệt điểm chuẩn trúng tuyển cho nguyện vọng 1, 2. Các trường THCS-THPT, THPT thông báo danh sách trúng tuyển sau khi lãnh đạo sở duyệt. Tháng 7/2021: Tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng 3, 4, 5.