Năm 2017, có khoảng 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông 1

Theo đó, dự báo trong cả mùa bão năm 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông (trung bình nhiều năm là 12 cơn), trong đó có khoảng 3-4 cơn bão, ATNĐ đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta (ít hơn so với trung bình nhiều năm). Bão và ATNĐ tập trung ở khu vực Trung Bộ. Hoạt động của bão sẽ nhiều hơn vào nửa đầu mùa bão trên khu vực Bắc Biển Đông.

Trong năm nay ở Bắc Bộ, thời kỳ mưa nhiều, tập trung có khả năng muộn và ngắn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa trong tháng 5,9 và 10 phổ biến thấp hơn TBNN từ 10 đến 30% cùng thời kỳ. Trong tháng 5 và 6, lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 10 đến 20%, ở khu vực Nam Trung Bộ xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. 

Trung tâm DBKTTV Trung ương cũng cho biết, nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến tháng 10 trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn TBNN, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Nắng nóng tại các khu vực trên cả nước có xu hướng không gay gắt và ít có khả năng kéo dài. Mùa lũ năm 2017 trên các sông ở Bắc Bộ có thể xuất hiện muộn hơn so với TBNN. Lũ quét, sạt lở đất có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với năm 2016.

Theo:  Hà Nội Mới