Sở GD&ĐT Ninh Thuận trong thông báo lưu ý nhắc nhở một số vấn đề trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm cấm giáo viên viết hộ học sinh đơn dự tuyển vào lớp 10 1

Cũng theo thông báo này, ngày thi tuyển sinh lớp 10 (dự kiến) từ ngày 1-3/6/2018 (ngày 1/6/2018 thi Ngữ văn và Toán, ngày 2/6/2018 thi môn khuyến khích và môn thi chung tiếng Anh, ngày 3/6/2018 thi các môn chuyên. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngày thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn chính thức về ngày thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.

Trên cơ sở thực tiễn công tác tuyển sinh những năm qua, các trường THPT có nhu cầu bổ sung, thay đổi về chỉ tiêu tuyển sinh, khu vực tuyển sinh,... cần sớm gửi đề xuất về Sở GD&ĐT. Chú trọng phổ biến đúng và đầy đủ các nội dung có liên quan về công tác tuyển sinh lớp 10 đến cha mẹ học sinh và học sinh; đặc biệt, kịp thời thông tin tuyên truyền những thay đổi, điều chỉnh về phương án tuyển sinh của đơn vị (nếu có) để không gây hoang mang cho gia đình học sinh và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

 Riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh đến các trường THCS trong toàn tỉnh, thu hút nhiều học sinh giỏi đăng ký dự tuyển và không để xảy ra tình trạng giảm thấp số thí sinh dự thi như năm trước.

Các trường tập trung phổ biến đúng và đầy đủ các nội dung có liên quan về công tác tuyển sinh lớp 10 đến cha mẹ học sinh và học sinh; đặc biệt, kịp thời thông tin tuyên truyền những thay đổi, điều chỉnh về phương án tuyển sinh của đơn vị (nếu có) để không gây hoang mang cho gia đình học sinh và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Kim Hiền (tổng hợp)