Người dân nước nào có phong tục ném bát đĩa vào nhà người khác dịp năm mới?
Người dân nước nào có phong tục ném bát đĩa vào nhà người khác dịp năm mới?