Vào ngày 18/10/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 10/12/2021.

Với việc ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP, giáo viên chỉ cần 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp
Với việc ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP, giáo viên chỉ cần 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Được biết, nội dung Nghị định 89 này có nhiều sửa đổi, thay thế về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Trong đó có 2 điểm mới liên quan đến giáo viên. Cụ thể là:

Nếu như tại các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ban hành quy định về việc bổ nhiệm, xếp lương, trong đó có quy định mỗi giáo viên phải có 3 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp làm cho giáo viên thấy vô cùng áp lực. Tại Nghị định 89 mới này, những áp lực về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên đã được bão bỏ. 

Tại khoản 2. Điều 1 – Nghị định 89, sửa đổi Điều 15 – Nghị định 101/2017 như sau:

Điều 15. Hình thức bồi dưỡng

1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

3. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

4. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm”.

Như vậy, so với Nghị định 101/2017, Nghị định 89/2021 không còn quy định về hình thức bồi dưỡng tập sự với cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp theo là tại khoản 5 - sửa đổi Điều 18 Nghị định 101/2017 như sau:

Điều 18. Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng

1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp….”

Còn ở Khoản 4 - sửa đổi Điều 17 Nghị định 101/2017 như sau:

Điều 17. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng

… 4. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.”

Như vậy, với quy định mới này, giáo viên chỉ còn duy nhất 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Trong khi so với Nghị định 101/2017 thì viên chức phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng IV; III, II, I.

Về thời gian bồi dưỡng, quy định mới tại Nghị định 89/2021 là 6 tuần, còn ở Nghị định 101, tối thiểu 6 tuần và tối đa là 8 tuần.

Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, nội dung Nghị định 89 mới đã quy định cụ thể, mỗi ngạch viên chức (đối với giáo viên là mỗi bậc học) chỉ còn duy nhất 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Điều này đã đúng như đề xuất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2499/BNV-CCV về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong đó có nội dung đề xuất về việc mỗi cấp học, bậc học giảm chỉ còn 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp duy nhất.

Bỏ quy định đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Đây cũng là một trong những thay đổi mới đáng chú ý về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP ban hành ngày 18/10/2021 của Chính phủ.

Khoản 3 - Sửa đổi Điều 16 quy định nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:

Điều 16. Nội dung bồi dưỡng

1. Lý luận chính trị

2. Kiến thức quốc phòng và an ninh

3. Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước

4. Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.”.

So với các quy định trước đây tại Nghị định 101/2017 thì quy định mới đã bãi bỏ nội dung đào tạo, bồi dưỡng Tiếng dân tộc, Tin học và Ngoại ngữ.

Như vậy, Nghị định 89 mới ban hành này đã chính thức không còn yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ hoặc phải bồi dưỡng, đào tạo chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học. Đây có lẽ cũng là điều được nhiều cán bộ, công chức, viên chức chờ đợi. Dẫu biết rằng các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, hoặc tiếng dân tộc sẽ là công cụ bổ trợ để giúp cho công chức viên chức có thể dễ dàng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời đại công nghệ 4.0.

Tuy nhiên, với địa vị của mỗi người công nhân viên chức, đặc biệt là giáo viên thì họ lại có rất nhiều trách nhiệm cần phải gánh vác trong công việc. Và mỗi người đều sẽ có những thế mạnh riêng của bản thân, nếu đầu tư dàn trải thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn, thầy cô sẽ khó có thể tập trung vào lĩnh vực chuyên môn trong công tác dạy học được. Vì vậy, với những quy định mới trong Nghị định 89 mới sửa đổi đã phần nào giúp giải tỏa được những áp lực về chứng chỉ của giáo viên, giúp người thầy có cơ hội và điều kiện chuyên tâm hơn cho công việc giảng dạy, đạt hiệu quả cao.