Hình minh họa cho cách tính diện tích mặt cầu.


Mối liên hệ giữa sin và cosin được thể hiện qua các đường xoắn ốc khi chúng hợp nhất.


Cách vẽ hình elip thực ra rất đơn giản.


Hình học trở nên nghệ thuật nếu biết cách ghép những hình vuông lại với nhau như thế này.


Với hai hình tròn, bạn có thể vẽ hình trái tim một cách dễ dàng.


Dù có vẻ vô lý, một đường thẳng hoàn toàn có thể vạch ra hình hyperboloid.


Một cách khác để biểu thị mối liên hệ giữa sin và cosin.


Hình ảnh minh họa sự liên quan giữa hình tam giác với sin và cosin.


Việc thêm hay loại bỏ dần từng chữ số trong dãy này đều tạo thành số mới là số nguyên tố.


Sự dịch chuyển của ma trận cũng không quá khó hiểu. 


Đường tiếp tuyến trở nên dễ hiểu hơn qua hình minh họa trên. 


Tất cả kiến thức liên quan lượng giác được gói gọn trong hình động này.

Theo Zing