- Ngày 24-25/6, in giấy báo điểm tuyển sinh 10

- 14h ngày 27/6, công bố điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng.

- 16h ngày 27/6, hạn chót nhận đơn xin phúc khảo bài thi

- 27/6-1/7, thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học. Sau 16h ngày 1/7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý sau khi biết điểm thi lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2

- 11h ngày 28/6, hạn chót chuyển dữ liệu phúc khảo cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

- 29/6, sở GD&ĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho hội đồng thi.

- 30/6, tổ chức chấm phúc khảo.

- 1/7, cán bộ chấm phúc khảo có mặt tại địa điểm chấm thi, bắt đầu chấm phúc khảo.

- 2/7, công bố kết quả chấm phúc khảo

- 4/7, in giấy báo điểm tuyển sinh 10 cho các thí sinh có điểm phúc khảo thay đối và thu hồi phiếu điểm đã cấp trước đây, đồng thời xét lại danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo.

- 16h ngày 4/7 hạn chót các trường THPT chuyên, có lớp chuyên, tích hợp, hoặc có học sinh tuyển thẳng nộp danh sách và cập nhật vào hệ thống danh sách học sinh đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

- 7/7, các trường THPT chuyên, có lớp chuyên, tích hợp nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo.

Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý sau khi biết điểm thi lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1

- 11/7, họp ban chỉ đạo quận, huyện và hiệu trưởng trường trung học phổ thông để thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10. 14h sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT và danh sách trúng tuyển.

- 12/7, thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trùng tuyến. Sau 16h ngày 26/7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.