Theo điều tra của WHO về hút thuốc ở lứa tuổi học đường thì nam học sinh là 6,5%, nữ học sinh là 1,2%. Như vậy, cứ 100 học sinh, quân bình có từ 7 đến 8 bạn hút thuốc, chỉ thế cũng đã đủ làm ô nhiễm không khí và khiến hàng trăm bạn khác phải hút thuốc thụ động. Chính vì vậy mà ngành giáo dục, các nhà trường đã chú trọng giáo dục học sinh, ngăn chặn sớm tệ nạn hút thuốc lá.

Để tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2014 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục và các văn bản chỉ đạo về PCTHTL trong các cấp học.

Xác định xây dựng môi trường học đường không thuốc lá là nhiệm vụ quan trọng về PCTHTL, Bộ GD&ĐT đã cụ thể hóa quy định trường học không thuốc lá trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của ngành, cụ thể là: Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Quyết định số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại khoản  5 Điều 38 (Các hành vi giáo viên không được làm).

Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại khoản 5 Điều 35 (Các hành vi giáo viên không được làm) và khoản 3 Điều 41 (Các hành vi học sinh không được làm).

Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2016 tại khoản 3 Điều 6 (Các hành vi sinh viên không được làm); Các công văn hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học hằng năm; Các công văn chỉ đạo tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá hằng năm.

 

Trong các nhà trường đã thực hiện đúng những chỉ đạo, chủ trương của Bộ GD&ĐT. Khi trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, học kỹ năng sống và cả những môn học chính khóa đều được các cô giáo lồng ghép các kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Cô Kim Anh (Hiệu trưởng trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà trường thường xuyên lồng ghép kiến thức về tác hại thuốc lá trong các chương trình kỹ năng sống, các buổi sinh hoạt dưới cờ. Bên cạnh đó nội dung phòng chống tác hại thuốc lá còn được lồng ghép vào các môn học trong trường như môn Giáo dục công dân, môn Ngữ Văn hay môn Sinh học".

Cô Nguyễn Thị Hậu (Trường THCS Thượng Cát, Hà Nội) cho biết: “Hàng năm nhà trường có tổ chức các hoạt động nói chuyện về các kiến thức liên quan tới các chất gây nghiện và có cả thuốc lá. Các bạn học sinh trước mỗi buổi sinh hoạt cùng nhau tìm hiểu kiến thức và đặt ra câu hỏi với tuyên truyền viên. Thông qua những buổi học về kỹ năng sống, các bạn đã nhận biết được những tác hại rất lớn của thuốc lá và cả những quy định mà nhiều bạn hầu như không biết như mua thuốc lá cho người lớn khi chưa đủ 18 tuổi là vi phạm luật".

Việc tích hợp kiến thức liên môn sẽ giúp các bạn học sinh có sự chuyển biến trong nhận thức, hành động về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống của con người.