Theo đó, các cấp THCS, THPT, GDTX bắt đầu năm học từ 1/9, riêng cấp tiểu học bắt đầu từ 8/9. Cụ thể, kế hoạch từng khối cấp như sau:

 - Ảnh 2
Văn bản chính thức từ UBND TP.HCM
Văn bản chính thức từ UBND TP.HCM

UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 phù hợp với tình hình thành phố; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.

Căn cứ tình hình thực tế, tham mưu kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM; chỉ đạo việc triển khai các phương án tổ chức, hình thức dạy - học phù hợp, bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục và an toàn cho đội ngũ nhà giáo, học sinh, học viên TP.