Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo nhà xuất bản phát hành SGK tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều in thêm tài liệu chỉnh sửa, bổ sung và phát hành miễn phí cho học sinh tại các trường đang sử dụng SGK này.

Phát hành miễn phí tài liệu bổ sung, sửa lỗi SGK Tiếng Việt 1 1

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ phê duyệt nội dung chỉnh sửa SGK Tiếng Việt lớp 1 trước ngày 15/11.

Ngày 20/10, tại cuộc họp giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ báo cáo lại toàn bộ các nội dung liên quan đến biên soạn, thẩm định, phát hành, giảng dạy SGK lớp 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nêu lại vấn đề về kết quả rà soát điều chỉnh với SGK tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều và những việc cần làm liên quan SGK trong giai đoạn tới.

 

Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Hội đồng Thẩm định và tác giả đã thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa SGK cho phù hợp hơn. Các từ ngữ như "nhá", "nom" "quà... quà", Hội đồng Thẩm định đã khuyến nghị ở biên bản vòng 1.

Sau khi rà soát sách, Hội đồng Thẩm định tiếp tục đề nghị nhóm tác giả tìm các từ ngữ khác phù hợp và hay hơn. Một số từ ngữ được đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng như "chén", "cuỗm", "tợp", "lồ ô", "be be", "lỡ xô", "ti vi", "khổ mỡ"..., Hội đồng đề nghị nhóm tác giả tìm từ ngữ khác phù hợp.

Một số đoạn bài như "Hai con ngựa", "Cua, cò và đàn cá", "Lừa, thỏ và cọp" sau khi rà soát, Hội đồng Thẩm định tiếp tục đề nghị nhóm tác giả thay thế văn bản khác.

Một số đoạn bài khác được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng như "Ve và gà", "Ước mơ của tảng đá", "Quạ và chó", Hội đồng Thẩm định đề nghị nhóm tác giả thay bài khác phù hợp. Hội đồng Thẩm định đề nghị nhóm tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn và các đoạn/bài đa nghĩa (đã xuất hiện khá nhiều trong bộ sách).

Khẳng định về việc thực hiện chỉnh sửa các nội dung không phù hợp, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, sách Cánh Diều sẽ được chỉnh sửa lại sớm. Tinh thần là sẽ yêu cầu in bổ sung tài liệu chỉnh sửa, phát bổ sung miễn phí cho các thầy cô giáo. Cách làm này đã được thống nhất với tác giả để trên cơ sở đó NXB và các tác giả thực hiện.