Phòng tuyến áo xanh - Chung tay cùng cả nước chống dịch

15:10 31/08/2021

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức lực lượng, triển khai nhiều mô hình, giải pháp tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tất cả các địa phương trên toàn quốc.

s - Ảnh 1
s - Ảnh 2
s - Ảnh 3
s - Ảnh 4

(theo ĐTN)

Tin đọc nhiều