Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đã kết thúc an toàn, các địa phương hiện nay đang bước vào giai đoạn chấm thi. Theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 26/7 trong khi đề, đáp án chính thức sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Đáp án chính thức của môn Ngữ văn có trước, các môn khác thực hiện sau.

Quy trình chấm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2021 có gì đặc biệt? - Ảnh 3
Giám thị bóc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021, trong việc chấm thi môn tự luận, hội đồng thi thành lập ban làm phách, đảm nhận việc làm phách và bảo mật số phách bài thi tự luận, niêm phong và bảo quản đầu phách cho đến khi chấm xong bài.

Đáp án chính thức tất cả các môn kỳ thi THPT Quốc gia 2021 tại đây

Khu vực làm phách phải có các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và công an bảo vệ cả ngày. Thành viên của ban làm phách không được mang các thiết bị thu phát thông tin vào trong khu vực làm việc.

Khi hoàn thành công tác làm phách, ban chấm thi tự luận sẽ nhận bài thi. Mỗi ban chấm thi được chia thành tối thiểu hai tổ chấm, được điều hành bởi trưởng môn chấm thi. 

Trước khi cho cán bộ chấm thi bốc thăm túi bài thi sẽ chấm, mỗi tổ sẽ tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài. Sau đó, bài thi tự luận được chấm hai vòng độc lập bởi hai cán bộ chấm thi của hai tổ.

Quy trình chấm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2021 có gì đặc biệt? - Ảnh 4

Trong lần chấm thứ nhất, cán bộ sẽ kiểm tra từng bài, đảm bảo đủ số tờ, số phách và gạch chéo những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết trên giấy thi.

Nếu phát hiện bài thi không đủ số tờ, phách hoặc thí sinh làm bài trên giấy nháp, viết bằng hai màu mực, xuất hiện nét chữ của hai người cùng những bất thường khác, cán bộ chấm thi phải báo cáo và giao những bài này cho tổ trưởng chấm thi, sau đó trình trưởng môn chấm thi xử lý.

Cán bộ chấm không được ghi ký hiệu gì lên bài làm của thí sinh. Điểm thành phần, các nhận xét và điểm toàn bài được ghi trên phiếu chấm, ghi rõ họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi.

Trong lần hai, việc chia các túi bài thi cũng thực hiện theo hình thức bốc thăm, đảm bảo không giao lại túi bài đã chấm cho chính người đã chấm lần đầu. Cán bộ chấm thi lần hai trực tiếp ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào bài làm của thí sinh và trên phiếu chấm.

Xử lý kết quả sau hai lần chấm:

Quy trình chấm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2021 có gì đặc biệt? - Ảnh 1

Trường hợp không thể thống nhất điểm sau hai lần chấm, tổ sẽ chấm thêm lần thứ ba.

Xử lý kết quả sau ba lần chấm:

Quy trình chấm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2021 có gì đặc biệt? - Ảnh 2

Sau khi thống nhất điểm ở bài làm của thí sinh, tổ nhập điểm sẽ nhập điểm bài tự luận theo hai vòng độc lập, được thực hiện bởi hai nhóm khác nhau dưới sự giám sát của thanh tra.