Sóc Trăng tổ chức thi thử trung học phổ thông quốc gia 2018 1

Các học sinh đang làm bài thi trong kỳ thi thử vừa qua - Ảnh báo Sóc Trăng

Theo đó, việc thi thử được thực hiện tại 38 điểm trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Các thí sinh dự thi thử THPT quốc gia lần này phải làm bài thi với thời gian và môn thi giống như kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Đối với thí sinh học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 3 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Cụ thể, môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó, bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút và các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Trong kỳ thi THPT năm nay, Sóc Trăng có tổng số 9.336 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi. Trong đó, thí sinh hệ giáo dục THPT là 8.848 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên là 179 thí sinh và 309 thí sinh tự do.

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)