Câu đố như sau:

Suy luận đoán số táo để thoát khỏi toán cướp độc ác 1

Bạn cùng hai người khác là Pip và Blossoms bị một toán cướp bắt giữ. Bọn cướp đều là những người có năng lực tư duy tốt. Để thoát thân, các bạn phải vượt qua thử thách đáng sợ do kẻ cầm đầu - Kurt - đặt ra.

Cụ thể, 3 người bị nhốt vào 3 phòng giam liền kề. Mỗi phòng có một lượng táo nhất định. Mỗi người có thể đếm số táo trong phòng mình nhưng không thể biết hai phòng kia có bao nhiêu táo.

Toán cướp cho các bạn biết trước mỗi phòng có ít nhất một quả táo và số lượng tối đa là 9. Số táo ở mỗi phòng không bằng nhau.

Ba người được phép hỏi Kurt một câu hỏi. Hắn ta buộc phải thành thực trả lời "có" hoặc "không". Bạn cùng Pip và Blossoms đều nghe được câu hỏi của hai người kia cũng như câu trả lời từ Kurt. Toán cướp sẽ phải thả tự do cho 3 bạn nếu một trong 3 người đưa ra câu trả lời đúng về tổng số táo trong 3 phòng giam.

Pip hỏi đầu tiên: "Tổng số táo là một số chẵn à?".

Kurt: "Không".

Blossoms hỏi tiếp: "Tổng số táo là một số nguyên tố đúng không?".

Lần này, câu trả lời của Kurt vẫn là "không".

Lúc đó, bạn có thể đếm được phòng giam của mình có 5 quả táo. Vậy bạn cần hỏi câu nào để tìm ra chính xác tổng số táo ở 3 phòng và giải cứu mình cùng bạn bè?

Theo Tri thức trực tuyến