Theo đó, trong thời gian gần đây Bộ nhận được phản hồi từ các sở y tế và Hội nghề nghiệp về việc cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận sai đối tượng học, gây khó khăn cho việc cấp chứng chỉ hành nghề, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, trong thời gian này, Bộ Y tế cũng đang xây dựng Nghị định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe và đã trình Chính phủ. Trong đó có quy định về đào tạo chuyên sâu để cấp chứng chỉ đào tạo chuyên khoa sâu.

Bộ Y tế yêu cầu ngừng đào tạo chuyên khoa

Trước đó, Bộ Y tế đã xây dựng các quy định về đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về đào tạo định hướng chuyên khoa. Việc đào tạo này chủ yếu do các trường đại học Y – Dược, các bệnh viện tự tổ chức để đáp ứng nhu cầu của người học và cơ sở khám, chữa bệnh.

Do đó, việc đào tạo định hướng chuyên khoa hiện nay không được kiểm soát về chất lượng của cơ sở đào tạo, người giảng dạy, chương trình đào tạo và chuẩn năng lực chung.

Do đó, bộ này đề nghị các cơ sở đào tạo không thực hiện các khóa đào tạo định hướng chuyên khoa.