Thầy Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, Bộ đã nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định của 4 nhà xuất bản (NXB), gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, có 33 bản mẫu SGK của đầy đủ 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 đã được gửi về. Trong số này, môn Toán có 4 bản mẫu SGK; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 bản; các môn còn lại (gồm tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Hoạt động trải nghiệm) mỗi môn có 3 bản mẫu.

Hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu SGK của 4 NXB đã được Vụ Giáo dục Tiểu học tổ chức rà soát, khẳng định tính đầy đủ, hợp lệ.

 

Thẩm định SGK lớp 2 mới: Tôn trọng sự sáng tạo 1

Trên cơ sở các thành viên đã tham gia Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 1 và bổ sung một số thành viên mới vào mỗi Hội đồng, Bộ trưởng GD&ĐT đã ban hành quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2. Trong số này, có 2 Hội đồng có 7 thành viên; các Hội đồng còn lại có từ 9 đến 15 thành viên.

Thành phần bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan; đảm bảo có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Các thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK đã tiếp nhận và nghiên cứu độc lập các bản mẫu SGK trong 15 ngày. Trong ngày 18/8, các Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2 lần lượt nghe đại diện nhóm tác giả trình bày quan điểm, ý tưởng biên soạn.

Từ ngày 19/8, các Hội đồng sẽ nghe thành viên trình bày nhận xét về từng bản mẫu, thảo luận và thống nhất ý kiến về kết luận chung của Hội đồng với từng bản mẫu SGK; bỏ phiếu đánh giá chất lượng từng bản mẫu.

Đảm bảo công bằng

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay, thẩm định SGK được xác định là công việc rất khó khăn, đòi hỏi cao về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Do đó, thầy Độ mong muốn các thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2 - những người đã được “chọn mặt gửi vàng” và tập huấn kỹ lưỡng, sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để có những bộ SGK chất lượng.

 

Thẩm định SGK lớp 2 mới: Tôn trọng sự sáng tạo 2

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi khai mạc hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2.

Để làm tốt được việc này, thầy Độ đề nghị thành viên các Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2 nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư 33. Đặc biệt, thành viên Hội đồng thẩm định phải tuyệt đối không tham gia các công việc liên quan đến biên soạn, xuất bản SGK; bảo mật thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động thẩm định SGK…

Chương trình tổng thể, chương trình các môn học/hoạt động giáo dục, đặc biệt là chương trình lớp 2 cần được các thành viên nghiên cứu nghiêm túc, kỹ lưỡng. Do chương trình thiết kế theo hướng mở, nên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định cần vận dụng linh hoạt các tiêu chí để đánh giá khách quan, chính xác, nhưng tôn trọng các ý tưởng sáng tạo và triết lý của mỗi bản mẫu SGK.

“Việc thẩm định phải đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học, công bằng, khách quan, có chất lượng và không chịu bất cứ sức ép ngoài nào”, thầy Độ nhấn mạnh.

(theo vietnamnet.vn)