Thí sinh được 4,995 điểm mới được làm tròn 5

Cán bộ chấm thi đã bắt đầu quy trình chấm bài thi THPT quốc gia. Theo sự thay đổi từ Bộ GD&ĐT, điểm thi sẽ quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10 và  làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm. Theo đó, Hội đồng chấm thi có thể lấy đến 0,01 điểm. Như vậy, nếu thí sinh được 4,99 cũng không được làm tròn thành 5, chỉ trường hợp 4,995 trở lên mới được làm tròn điểm.

Thay đổi trong cách làm tròn điểm thi THPT quốc gia 2016 1

Thay đổi về cách làm tròn điểm của Bộ GD&ĐT sẽ khắt khe và chặt chẽ hơn với thí sinh.

Ngoài ra, việc phúc khảo bài thi cũng được quy định rõ: Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp này, sẽ phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

Công tác chấm thi sẽ hoàn thành trước 20/7, yêu cầu đảm bảo kế hoạch chấm thi hết sức khắt khe. Năm nay, sau khi chấm xong, các trường, địa phương, đại học chủ trì chấm thi gửi kết quả đến Bộ GD&ĐT. Bộ sẽ công bố kết quả chấm thi tại tất cả các cụm thi, đảm bảo đường truyền ưu tiên thực hiện thông suốt, tránh sự quá tải giống năm ngoái.

Ngọc Hà (Tổng hợp)