Theo bạn, san hô là động vật hay thực vật?
Theo bạn, san hô là động vật hay thực vật?