Trong buổi sáng nay (3/6), các thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội làm 2 bài thi môn Ngoại Ngữ và Lịch Sử. Mỗi môn thi kéo dài 60 phút, thời gian giữa hai môn thi là 30 phút. 

 

Đề thi môn Lịch Sử vào lớp 10 Hà Nội gồm 40 câu hỏi. Trong đó có khoảng 30% là kiến thức lịch sử thế giới và 70% là lịch sử Việt Nam. Các thí sinh làm bài thi môn Lịch sử dưới dạng trắc nghiệm và trong thời gian 60 phút.

Toàn thành phố Hà Nội có 85.870 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập (tính cả thí sinh được xét tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại phải học trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề.

2019 là năm đầu tiên Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của teen ở bậc THCS như các năm trước. Các sĩ tử sẽ phải thi 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Văn) x 2 + Điểm Tiếng Anh + Điểm Lịch sử.