Tin giáo dục hôm nay, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Ninh Bình đã thông qua kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021- 2025 bằng nhiều giải pháp.

Theo kế hoạch, mục tiêu phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) trong 5 năm từ 2021- 2025 được đặt ra đó là duy trì chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, PCGD trung học cơ sở mức độ 3 và XMC mức độ 2;

Mục tiêu PCGD, XMC nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện
Mục tiêu PCGD, XMC nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện

Cùng đó chuẩn bị các điều kiện tiến hành PCGD trung học phổ thông sau năm 2025; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Một số mục tiêu cụ thể: Tỉ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp hàng năm đạt ít nhất 99,9%; Tỉ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành CTGD mầm non hàng năm đạt ít nhất 99,98%; Tỉ lệ trẻ em 5 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục theo quy định về giáo dục hòa nhập hàng năm đạt ít nhất 70%...

Tỉ lệ trẻ em 6 tuổi huy động vào lớp 1 hàng năm đạt ít nhất 99,9%; Tỉ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học năm hàng năm đạt ít nhất 99%; Tỉ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt ít nhất 99,5%...

Tỉ lệ thanh, thiếu niên từ trong độ tuổi 15 đến 18 tốt nghiệp THCS hàng năm đạt ít nhất 98,8%; Tỉ lệ thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 theo CT GDPT hoặc GDTX cấp THPT hoặc GD nghề nghiệp hàng năm đạt ít nhất 95%; Hàng năm có 100% số xã, phường đạt chuẩn PCGD, THCS mức độ 3, thành phố Ninh Bình đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3…

Hàng năm có 100% xã, phường đạt chuẩn XMC mức độ 2, thành phố Ninh Bình đạt chuẩn XMC mức độ 2…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo PCGD, XMC thành phố Ninh Bình đưa ra một số nhiệm vụ, và giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCGD XMC.

Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ đã được Ban chỉ đạo thành phố Ninh Bình thông qua bằng nhiều giải pháp cụ thể
Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ đã được Ban chỉ đạo thành phố Ninh Bình thông qua bằng nhiều giải pháp cụ thể

Duy trì tiêu chuẩn PCGD XMC đã đạt được, chuẩn bị các điều kiện tiến hành PCGD trung học phổ thông; Nâng cao chất lượng đội ngũ, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt việc phân luồng học sinh khi tốt nghiệp THCS theo hướng tăng nhanh tỉ lệ học sinh vào học ở các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp nghề.

Tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới cơ chế quản lí của các cơ sở giáo dục, bố trí đủ kinh phí nhằm nâng cao điều kiện đảm bảo PCGD XMC; Sử dụng tốt Hệ thống quản lý PCGD XMC; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, báo cáo kết quả PCGD XMC.