Tin giáo dục hôm nay được biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về cơ bản vẫn được tổ chức như năm 2021. Các tỉnh/thành trên cả nước chủ động lên kế hoạch và các phương án chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian do Bộ GD&ĐT quy định. Về thời gian tổ chức Kỳ thi cụ thể, các tỉnh có thể được xem xét và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nếu có dịch bệnh thì vẫn phải đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức thi.

Tin giáo dục hôm nay 7/10: Chính thức – Bộ GD&ĐT công bố phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 1

Về nội dung thi sẽ nằm trong chương trình kiến thức cơ bản của giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Nhưng không bao gồm các nội dung tinh giản phục vụ công tác dạy, học online ứng phó với dịch bệnh Covid-19 mà Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo.

 

Về cấu trúc đề thi sẽ được xây dựng trên cơ sở đáp ứng được yêu cầu của Kỳ thi, bảo đảm có độ phân hóa phù hợp và hạn chế tình trạng học tủ, học lệch, chú trọng sự sáng tạo của thí sinh. Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng cấu trúc, và định dạng đề thi, đồng thời công bố đề thi tham khảo cho thí sinh làm quen và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để tổ hợp thành các đề thi khác nhau bằng phần mềm chuyên dụng. Sau đó cung cấp cho các địa phương tổ chức thi, bảo đảm sự cân bằng về kiến thức cơ bản giữa các vùng miền, các tỉnh và giữa các đợt thi (nếu phải tổ chức thành nhiều đợt thi).

Tin giáo dục hôm nay 7/10: Chính thức – Bộ GD&ĐT công bố phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 - Ảnh 1

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sẽ thực hiện quyền tự chủ trong công tác tuyển sinh theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, hướng dẫn thi của Bộ GD&ĐT; triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường, bảo đảm công bằng, nghiêm túc và công khai minh bạch cho các đối tượng thí sinh và các phương thức tuyển sinh. Bộ GD&ĐT cũng khuyến cáo những trường đại học, ngành học có tỷ lệ cạnh tranh cao thì chỉ nên sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm công cụ xét tuyển. Sau đó, cần có thêm các hình thức xét tuyển bổ sung để phân loại đối tượng tuyển chọn đạt chất lượng tốt hơn.