Tổ chức thanh tra nghiêm ngặt kì thi chọn học sinh Giỏi Quốc gia năm học 2019-2020

Khiết Anh 09:50 12/12/2019

Ngày hôm qua (11/12), Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục, đơn vị coi thi về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra nghiên ngặt cho kì thi chọn HSG Quốc gia năm học 2019-2020.

Thực hiện Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012; Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013), Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi chọn học sinh Giỏi cấp quốc gia năm học 2019-2020 tại địa phương, đơn vị.

Tổ chức thanh tra nghiêm ngặt kì thi chọn học sinh Giỏi Quốc gia năm học 2019-2020 1

Đồng thời, lập biên bản và báo cáo ngay khi có phát hiện sai phạm; báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra gửi trước ngày 10/1/2020 về Bộ GD&ĐT.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi chính thức của kỳ thi học sinh Giỏi quốc gia năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 12/2019.

Cụ thể, kỳ thi học sinh Giỏi quốc gia năm học 2019-2020 tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) đối với môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Tổ chức thanh tra nghiêm ngặt kì thi chọn học sinh Giỏi Quốc gia năm học 2019-2020 2

Ngày 27/12/2019: Thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Ngày 28/12/2019: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 29/12/2019: Thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.

Theo đó, cán bộ được cử đi coi thi môn Tin học, coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và coi thi các môn Ngoại ngữ phải là giáo viên đang giảng dạy chính môn đó ở cấp THPT.

Giáo viên được cử đi coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học phải biết sử dụng thành thạo thiết bị thí nghiệm thực hành môn học; các giáo viên được cử đi coi thi các môn Ngoại ngữ phải biết sử dụng thành thạo máy vi tính và các thiết bị nghe nhìn.

Tin đọc nhiều