Trong ngày đầu tiên của năm 2019, Nhóm Trắc lượng Khoa học Việt Nam (S4VN) đã tổng hợp các số liệu từ Web of Science (đến ngày 28/10/2018) và đã công bố các chỉ số về kết quả công bố thuộc phân ngành TOÁN HỌC (MATHEMATICS) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2013-2018.

ISI là viết tắt của Institute for Scientific Information (Viện Thông tin Khoa học). Viện này do Eugene Garfield sáng lập năm 1960, sau này được công ty Thomson mua lại và hiện nay gọi là Thomson Scientific, một bộ phận thương mại của tập đoàn Reuters. Hiện nay, danh mục ISI đã được hầu hết các tổ chức khoa học công nghệ (viện nghiên cứu, trường đại học) sử dụng làm nguồn tham khảo chính để đánh giá, xếp hạng năng lực nghiên cứu của một viện, một trường đại học, một nước, một cá nhân nhà khoa học hay một nghiên cứu sinh.

Toán học Việt Nam vượt Singapore, đứng đầu ASEAN về số lượng công bố khoa học trên tạp chí ISI 1

Về vị trí xếp hạng thế giới về số lượng công bố khoa học trên tạp chí ISI thuộc phân ngành Toán học, Việt Nam đứng đầu ASEAN với vị trí 32 trên thế giới. Tiếp sau là Singapore với vị trí thứ 43, Thái Lan xếp thứ 49, Malaysia xếp thứ 55.

Toán học Việt Nam vượt Singapore, đứng đầu ASEAN về số lượng công bố khoa học trên tạp chí ISI 2

Toán học Việt Nam vượt Singapore, đứng đầu ASEAN về số lượng công bố khoa học trên tạp chí ISI 3

Từ những chỉ số trên ta có thể thấy lĩnh vực Toán học ở Việt Nam đã có những bước tiến dài so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Năm 2015, các bài báo ISI của Việt Nam có 763 trích dẫn, còn Singapore là 698. Năm 2016, Việt Nam có 665 trích dẫn, Singapore là 539 trích dẫn. Lượt trích dẫn của các công bố ISI thuộc phân ngành Toán học ở Việt Nam năm 2017 là 424, Singapore là 225, Malaysia là 119.

Bên cạnh đó Nhóm Trắc lượng Khoa học Việt Nam (S4VN) còn công bố kết quả công bố quốc tế ISI của Việt Nam và các nước ASEAN giai đoạn 2013-2018 trong ngành Khoa học Kỹ thuật mở rộng, Khoa học Xã hội, Vật lý, Động thực vật học…

Cụ thể trong lĩnh vực khoa học xã hội, Việt Nam cũng có những tăng trưởng vượt bậc: Năm 2013 ở vị trí thứ 65 lên vị trí thứ 58 năm 2017 và năm 2018 hiện đang ở vị trí thứ 46.

Về số lượng công bố ISI phân ngành kỹ thuật, Việt Nam hiện đang kém Singapore 21 bậc và đứng thứ 40 trên thế giới. Trong các lĩnh vực khoa học, Việt Nam vươn từ vị trí 55 năm 2013 lên vị trí 51 năm 2017 và năm 2018, tính tới 28/10, đang ở vị trí 46

Nhóm Trắc lượng Khoa học Việt Nam (S4VN) là một dự án nhằm cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Hiện tại, dữ liệu của dự án được khai thác chủ yếu từ nguồn dữ liệu thuộc Web of Science do Viện Thông tin khoa học (Institute of Scientific Information – ISI) cung cấp.