Sáng ngày 22/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết: Đại hội diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 29/8/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhằm tuyên dương các điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2014-2016, đề ra các giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

445 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng từ cấp cơ sở, cấp huyện đến cấp tỉnh là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Trong 02 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động tuyên dương, giao lưu sôi nổi như: Dâng hương, báo công lên Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội tại Nhà Quốc hội; tham dự Lễ tuyên dương… với 5 diễn đàn và nhiều hoạt động thiết thực để thanh niên tiên tiến giao lưu, đóng góp trí tuệ, làm lan tỏa tinh thần học tập làm theo tấm gương của Bác trong cộng đồng.

PV