Hàng năm có từ 4000 đến 5000 hồ sơ dự thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh), dù chỉ tiêu chỉ có 600 bạn học sinh. Đề thi khảo sát vào lớp 6 trong 2 kỳ thi trước đều gây ấn tượng đặc biệt với các bạn thí sinh. Không chỉ bởi với hình thức trắc nghiệm bằng tiếng Anh mà những kiến thức xã hội, vấn đề thời sự xuất hiện dày đặc trong đề thi.

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 1

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 2

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 4

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 5

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 6

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 7

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 8

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 9

Đề thi và đáp án khảo sát vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 - 2016.

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 10

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 11

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 12

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 13

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 14

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 15

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 16

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 17

Tổng hợp đề thi khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 18

Đề thi và đáp án khảo sát vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 - 2017.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết mùa tuyển sinh năm 2017, Sở sẽ thay đổi ngày khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, dự kiến ngày 30/6 thay vì 20/6 như hàng năm. Theo ban giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, nội dung đề khảo sát thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không nằm trong khuôn khổ một môn học nào nên học sinh không thể luyện thi như trước đây. Đặc biệt, những nội dung này sẽ được thể hiện bằng tiếng Anh trong đề khảo sát nhằm phát hiện học sinh không chỉ đọc - hiểu tiếng Anh tốt mà còn có tư duy logic, khả năng phán đoán, suy luận, sự nhạy bén…

Ngọc Hà