Kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay 7/12, các đại biểu đã thảo luận và thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh cấp THCS.

Cụ thể từ tháng 1/2019, các học sinh trường THCS, bổ túc THCS tại 19 quận, mức học phí sẽ giảm từ 100.000 đồng/tháng/học sinh xuống còn 60.000 đồng/tháng/học sinh. Còn tại 5 huyện là Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, học phí sẽ giảm từ 85.000 đồng xuống còn 30.000 đồng/tháng/học sinh.

Đối với lớp nhà trẻ, học sinh 19 quận vẫn giữ nguyên mức hiện nay là 200.000 đồng/tháng/học sinh; học sinh 5 huyện được giảm từ 140.000 đồng xuống 120.000 đồng/tháng.

Việc giảm học phí sẽ bắt đầu được thực hiện từ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Để thực hiện chính sách giảm học phí này, ngân sách TP sẽ bù hơn 150 tỉ đồng mỗi năm học cho tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 ở các trường THCS công lập trên địa bàn.