Học sinh TP.HCM sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2018

Bậc mầm non tựu trường và khai giảng vào ngày 5/9.2018; học kỳ 1 kéo dài đến 12/1/2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác); học kỳ 2 kéo dài từ 14/1/2019 – 25/5/2019 (17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

Bậc tiểu học tựu trường ngày 20/8/2018, khai giảng ngày 5/9/2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5/1/2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7/1/2019 – 25/5/2019 (17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục).

Bậc THCS tựu trường ngày 20/8/2018, khai giảng ngày 5/9/2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5/1/2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7/1/2019 – 25/5/2019 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục).

Bậc THPT tựu trường ngày 20.8.2018, khai giảng ngày 5/9/2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5/1/2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7/1/2019 – 25/5/2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục).

Giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS) tựu trường ngày 20/8/2018, khai giảng ngày 5/9/2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5/1/2019 (16 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7/1/2019 – 25/5/2019 (16 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục).

Giáo dục thường xuyên (bổ túc THPT) tựu trường ngày 20/8/2018, khai giảng ngày 5/9/2018; học kỳ 1 kéo dài đến 5/1/2019 (16 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 kéo dài từ 7/1/2019 – 25/5/2019 (16 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục).

Ngày bế giảng các cấp học trong khoảng thời gian 27 – 31/5/2019.

Các bạn học sinh TP. Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28/1/2019 (23 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 10/2/2019 (tức mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).