Về hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019- 2020, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các phòng GD&ĐT cần chủ động nghiên cứu và chuẩn bị phương án để tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp bằng hình thức trực tuyến từ năm học 2020 - 2021.

Cụ thể, các đơn vị trường học cần đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đặc biệt là các thủ tục hành chính phục vụ phụ huynh, học sinh như: Mẫu đơn xin nghỉ học, mẫu đơn xin phúc khảo bài kiểm tra, bài thi, thông tin xét tuyển học sinh đầu cấp (các loại mẫu đơn, nộp hồ sơ trực tuyến, công khai danh sách đăng kí, công khai kết quả thi xét tuyển và trả kết quả qua mạng…)

Các trường THPT cần sử dụng một cách hiểu quả hệ thống chuyentruong.hcm.edu.vn để giải quyết nhanh chóng hồ sơ chuyển trường trực tuyến.

Bên cạnh đó, các trường học cũng cần thực hiện việc Công khai trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của đơn vị các nội dung theo quy định mà Bộ GD&ĐT đã ban hành. Đồng thời nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở trong quản lý nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cũng trong hướng dẫn, việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng Công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh thông tin trên hệ thống cũng được nêu ra nhằm triển khai các ứng dụng một cách hiệu quả nhất có thể.