Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018 – 2025.

Đồng thời, ban hành kế hoạch và đang triển khai thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đề án nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT.

Đặc biệt, bộ đã chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các bạn học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 để các bạn học sinh có những hiểu biết về ngành, nghề sẽ lựa chọn.

Trên 30% học sinh THCS không tiếp tục học lên THPT 1

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, đến nay, công tác phân luồng đã đạt kết quả bước đầu, số học sinh tốt nghiệp THCS không tiếp tục học lên THPT hiện chiếm trên 30%.

Công tác dạy nghề phổ thông đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả, gắn lý thuyết với thực hành và thực tiễn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho rằng, tỷ lệ học sinh sau THCS đi học nghề còn ít, số học sinh tham gia ngay vào thị trường lao động chưa qua đào tạo còn cao. Công tác tuyên truyền về hướng nghiệp, phân luồng còn hạn chế.

Khắc phục những hạn chế trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, trong thời gian tới, Bộ yêu cầu các địa phương, các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong GDPT giai đoạn 2018-2025.