Theo đánh giá tại hội nghị, tỷ lệ trẻ em học bơi và biết bơi trong 2 năm qua tăng nhanh, tỷ lệ đuối nước trẻ em giảm rõ rệt. Từ năm 2017 tới nay đã có 36.298 lớp dạy bơi đã được tổ chức, số trẻ em tham gia học bơi là 3.603.955 em, số trẻ em biết bơi sau khi tham dự lớp học bơi là 2.170.344 em, số trẻ em được học kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước là 4.941.957 em.

Tỷ lệ đuối nước trẻ em giảm rõ rệt, từ con số 2.200 trẻ em giảm dần xuống còn gần 2000 trẻ em trong độ tuổi dưới 16 trong năm 2017, con số này tiếp tục giảm trong năm 2018.

Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 được diễn ra vào sáng nay. (Ảnh Báo Hà Nội mới)

Hội nghị đã đưa ra những giải pháp nhằm giảm giảm tỷ lệ đuối nước ở trẻ em:

Trong các trường học, môn bơi cần ưu tiên phát triển. Bên cạnh đó cần tăng cường ngân sách, ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các địa phương đẩy mạnh và triển khai chương trình phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Trong các giờ học chính khóa và hoạt động ngoại khóa, kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cũng cần được đưa vào dạy cho các bạn học sinh.
Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm phát triển môn bơi, coi môn này là một phương tiện hữu hiệu phát triển thể lực, tầm vóc và phòng chống đuối nước trẻ em.

Các doanh nghiệp, tư nhân cần được xây dựng cơ chế, chính sách để phối hợp với các trường học đầu tư cơ sở vật chất, bể bơi và tổ chức các hoạt động dạy bơi, ưu tiên cho trẻ em thuộc diện nghèo và vùng đặc biệt khó khăn.

Trước đó, thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg ngày 05-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em, ngày 8-12-2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể liên quan triển khai chương trình trên 63 tỉnh, thành thực thuộc Trung ương.