Vợ Nhặt là một trong tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Kim Lân. Bạn có biết, trước khi theo Tràng về làm vợ, người con gái đã ăn mấy bát bánh đúc không?

 - Ảnh 1