Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

15:19 19/01/2021

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đang được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ, pa nô, băng rôn... để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 1

Đại hội đại biểu toàn toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia từ 25/1 - 2/2/2021.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 2

Trang trí tại sảnh chính đanng được khẩn trương lắp đặt.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 3

Pa no, áp phích, tranh cổ động... đã hoàn thiện.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 4

Khuôn viên của Trung tâm được trang trí hoa và băng rôn, tạo không khí hân hoan chào đón sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 5

Nhiều hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội đang bước vào giai đoạn tổng duyệt.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 6

Cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm rực rỡ quanh khu diễn ra Đại hội.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 7

Hệ thống ánh sáng và các đài phun nước đang được kiểm tra lần cuối.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 8

Hệ thống cây xanh trong Trung tâm luôn được chăm sóc cẩn thận.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 9

Hệ thống xe kỹ thuật của nhiều cơ quan báo chí đang khẩn trương lắp đặt và chạy thử.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 10

Hàng chục công nhân được huy động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại Trung tâm.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 11

Trang trí thảm hoa, cây cảnh trên đường Phạm Hùng.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 12

Lối đi chính dẫn vào sảnh Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 13

Các tuyến đường dẫn vào Trung tâm Hội nghị đều được trang hoàng rực rỡ.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng 14

Trung tâm Hội nghị quốc gia đã sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng.

(theo Báo Tin tức)

Tin đọc nhiều