Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc về hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020. Trong đó cũng nêu rõ phương thức tuyển sinh lớp 6 vào trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam là xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực.

Cụ thể, ở vòng 1 nhà trường sẽ xét tuyển những thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ hợp lệ. Vòng 2, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1. Ở vòng 2, các thí sinh sẽ làm bài kiểm tra, đánh giá năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Thời lượng thi mỗi môn là 45 phút. Hình thức thi kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Nội dung bài thi nằm trong chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu là chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT, đảm bảo yêu cầu 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Bài kiểm tra, đánh giá năng lực tính theo thang điểm 10. Điểm tuyển sinh của học sinh là tổng điểm của 3 bài kiểm tra, đánh giá năng lực. 

Nhà trường sẽ lấy theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có văn bản riêng để hướng dẫn chi tiết.