Cụ thể, tại Điều 296 quy định tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi, gồm:

Từ 2018, sử dụng lao động dưới 16 tuổi sẽ bị phạt đến 12 năm tù 1

Người nào sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Làm chết người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 2 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Như vậy, chế tài đối với tội danh này tại Bộ luật Hình sự mới (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) nặng hơn và chi tiết hơn quy định hiện hành tại Điều 228 Bộ luật Hình sự 1999. Như tại khoản 1, mức phạt tù tăng từ 2 năm lên 3 năm tù. Khoản 2 và khoản 3 quy định cụ thể số lần phạm tội, tỷ lệ thương tích, làm chết người. Mức phạt tù khi vi phạm tăng từ 7 năm lên 12 năm.

Ngoài ra, trong năm 2018 còn đánh dấu nhiều sự thay đổi đối với người lao động. Bao gồm 7 nội dung chính:

Tăng mức lương tối thiểu vùng

Thêm đối tượng bắt buộc tham gia BHXH

Tăng tiền lương tháng đóng BHXH

Kéo dài thời gian tính mức lương hưu hằng tháng

Sa thải trái pháp luật đối với NLĐ, cưỡng ép, đe dọa buộc NLĐ phải thôi việc có thể bị phạt đến 3 năm tù

Trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ có thể bị phạt tù đối với cá nhân, phạt tiền đối với pháp nhân

Vi phạm quy định về sử dụng NLĐ dưới 16 tuổi có thể bị phạt đến 12 năm tù

Minh Phương