Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước

11:06 14/05/2020

Trải qua 79 mùa hoa (15/5/1941-15/5/2020), Đội TNTP Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại cùng với sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh với những truyền thống đầy vẻ vang.

Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 1Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 2Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 3Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 4Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 5Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 6

Tin đọc nhiều