Tổ chức xếp hạng đại học thế giới về học thuật (University Ranking by Academic Performance - URAP) vừa công bố bảng xếp hạng 2.500 trường đại học hàng đầu thế giới.

Việt Nam có 7 trường đại học nằm trong top này là: Đại học Quốc gia Hà Nội với hạng bậc 1.211/ 2.500; Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 2 ở Việt Nam, xếp hạng thứ 1.422 trên thế giới; Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội xếp hạng 1.549; Đại học Quốc gia TP.HCM hạng 1.550, Đại học Y Hà Nội hạng 2.061, Đại học Cần Thơ hạng 2.285; Đại học Sư phạm Hà Nội xếp thứ 2467.

Theo URAP, đây là 7 trường đại học của Việt Nam lọt top 2.500 trường tốt nhất thế giới.

Top 5 trường đại học tốt nhất thế giới vẫn là những tên tuổi lớn, lần lượt là: Đại học Harvard (Mỹ), Đại học Toronto (Canada), Đại học Oxford (Anh), Đại học Standford (Anh), Đại học Luân Đôn (Anh).

Top 5 trường đại học tốt nhất thế giới.

URAP là tổ chức xếp hạng thành lập năm 2010 bởi Đại học kỹ thuật Trung-Đông, một đại học công lập rất uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ, được Times Higher Education (THE), Anh quốc xếp hạng 601-800 thế giới. 

URAP phân tích chủ yếu dựa trên 6 tiêu chí về thành tựu học thuật, đó là: (1) Số lượng công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao trong năm gần nhất: chiếm 21% tổng số điểm; (2) Số lượng trích dẫn của các công trình trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao trong 5 năm gần nhất: chiếm 21% tổng số điểm;

(3) Tổng số lượng công trình nghiên cứu được công bố quốc tế trên ISI trong 5 năm gần nhất: chiếm 10% tổng số điểm; (4) Tỷ trọng công bố trong 23 chuyên ngành theo Web of Science so với mức trung bình của thế giới: chiếm 18% tổng số điểm; (5) Tỷ trọng công bố trong 23 chuyên ngành theo Web of Science và trích dẫn so với mức trung bình của thế giới: chiếm 15% tổng số điểm; (6) Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học: chiếm 15% tổng số điểm.