Dĩ nhiên, chúng mình ai cũng yêu cha mẹ rồi phải không nào? Nhưng vì giới tính khác nhau nên cách thể hiện tình yêu của 2 người đối với con cái cũng có đôi chút khác biệt. Hãy nhìn những bức ảnh dưới đây để thấy khác biệt giữa cha và mẹ trong cách đối xử với con cái nhé!

10 điều khác nhau giữa papa và mama 1

10 điều khác nhau giữa papa và mama 2

10 điều khác nhau giữa papa và mama 3

10 điều khác nhau giữa papa và mama 4

10 điều khác nhau giữa papa và mama 5

10 điều khác nhau giữa papa và mama 6

10 điều khác nhau giữa papa và mama 7

10 điều khác nhau giữa papa và mama 8

10 điều khác nhau giữa papa và mama 9

10 điều khác nhau giữa papa và mama 10

Dê Mụp

Nguồn: Bright Side