Những thói quen ta nghĩ là lành mạnh nhưng thực chất chúng chẳng đúng chút nào. 11 điều dưới đây là ví dụ điển hình.

TP

Nguồn: Bright Side