Trong danh sách kết quả xét chọn do Bộ GD&ĐT công bố, có 51 học sinh và 76 sinh viên từ các địa phương, cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

130 học sinh, sinh viên tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ 1

Việc xét chọn được thực hiện trên cơ sở đề xuất của các sở GD&ĐT, các nhà trường và căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng xét chọn được thành lập theo Quyết định số 3681/QĐ BGDĐT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ tham dự lễ tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, do Bộ GD&ĐT tổ chức dự kiến trong thời gian từ ngày 20 đến 28/12.