Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 1

Con gái làm bạn với nhau một cách nhẹ nhàng, trong khi đó con trai "không đánh không biết mặt nhau".

Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 2

Con gái thường "thích" những bộ quần áo đẹp, con trai thì là "được đấy".

Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 3

Con gái cực kỳ ghét mặc quần áo bị "đụng hàng", trong khi đó con trai cảm thấy vui vẻ nếu chẳng may mặc áo giống bạn bè.

Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 4

Con gái thông cảm cho bạn thân, con trai tìm cách trêu chọc.

Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 5

Con gái lúc nào cũng phải lung linh nhé! Con trai bị dìm hàng cũng chả sao.

Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 6

Con gái thường gọi điện cho bạn tâm sự đủ thứ, xin lời khuyên. Con trai thì đúng là chỉ tán phét.

Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 7

Con trai thì phải chủ động phải không nào @@.

Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 8

Con gái thưởng rủ nhau đi mọi nơi, kể cả nhà vệ sinh. Con trai thì mạnh ai nấy làm.

Ảnh vui: Con gái và con trai khác nhau thế nào 9

Con gái thường nói giảm nói tránh, con trai nhìn thẳng vào sự thật.

TP (Việt hóa)

Nguồn: Bright Side