Đặc biệt quan tâm đến sự an toàn tính mạng của học sinh. 
 
Bạc Liêu: Đảm bảo an toàn cho HS trong áp thấp nhiệt đới 1

Đồng thời Sở đề nghị Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện có hiệu quả việc ứng phó; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, tập trung kịp thời triển khai ngay các việc sau:

Chuẩn bị các phương án phòng ngừa và ứng phó với áp thấp nhiệt đới, phòng chống triều cường gây ngập cục bộ, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong bộ phận trực ban và tổ xung kích của đơn vị.

Thường xuyên theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng (theo dự báo trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện cơn bão mới có ảnh hưởng đến vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang); liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của địa phương để nắm bắt tình hình, chủ động phòng tránh ngay từ khi có nguy cơ xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Kiểm tra, xem xét lại tất cả các phòng học để chằng chống, neo buộc… để chống dột, chống tạt, chống sập. Khi cần thiết, phải di chuyển tài sản, thiết bị của cơ quan, nhà trường đến nơi an toàn. Với trường có nhà cao tầng thì bố trí chuyển lên tầng trên, với trường không có nhà cao tầng phải bố trí làm sàn chống ngập đề phòng triều cường. Chủ động chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phòng chống lụt, bão như: tấm bạt, cuốc, xẻng, cây bắc sàn, cây chống...

Tổ chức trực 24/24 giờ, báo cáo ngay với cơ quan cấp trên khi có tình huống xấu xảy ra. Tổ chức đội xung kích từ 5 - 10 người ứng cứu kịp thời khi cần thiết, kịp thời khắc phục, giải quyết hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Trong trường hợp địa phương bị ngập nặng, giao thông khó khăn, xét thấy việc học sinh tiếp tục đi học không đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe thì thủ trưởng các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học đồng thời phải báo cáo ngay lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp; Phòng GD&ĐT có trách nhiệm báo cáo Sở GD&ĐT về các trường hợp cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học thuộc địa bàn quản lý.

Việc học bù chương trình phải được bố trí kịp thời, khẩn trương vào các ngày nghỉ sau khi hết áp thấp nhiệt đới.

Theo báo Giáo dục Thời đại