Mặc dù chỉ là một phép tính nhân chia đơn giản, tưởng chừng chỉ dành cho học sinh tiểu học, thế nhưng nhiều người lớn cũng phải “xoắn não” để xem câu trả lời nào là đúng.

Bài toán

Với phép tính này đã chia thành 2 phe với 2 phương án khác nhau. Phương án thứ nhất cho kết quả là 1 và phương án thứ 2 cho kết quả là 16 và ai cũng bảo vệ quan điểm của mình.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kết quả nào đúng cho phương trình này nhé!

Với quy tắc thực hiện một phép tính ưu tiên từ dấu ngoặc đơn, số mũ, phép nhân chia trước, cộng trừ sau, tính từ trái qua phải, ta sẽ được kết quả là:

8:2x(2+2) = 8:2x(4) = 4x(4) = 16

Bài toán

Như vậy kết quả chính xác của chúng ta là 16 đó các bạn ạ.

Tuy nhiên, để đưa ra đáp án 1, những người giải bài toán cần sử dụng thêm 1 bộ dấu ngoặc đơn nữa. Ta có thể tính để ra kết quả là 1 như sau:

8:2x(2+2) = 8:(2x(4)) = 1

Bài toán

Việc tự đặt ra một bộ dấu ngoặc đơn có thể làm thay đổi kết quả như thế này.

Theo các nhà toán học thì đáp án 1 này chỉ đúng với 100 năm trước và cần thêm bộ dấu ngoặc đơn nữa. Một phần của sự nhầm lẫn này được gây ra bởi các biểu tượng phân chia được đặt mơ hồ trong bài toán.

Hiện nay, trong các sách giáo khoa, việc sắp xếp các biểu tượng tính toán đã dễ dàng hơn nhiều, khi các phép chia đã được thay bằng các phân số, giảm thiểu phần nào được những hiểu lầm tương tự.