Đề bài như sau:

"Cây gậy bóng chày và quả bóng có giá 1,1 USD

Cậy gậy có giá nhiều hơn quả bóng 1,0 USD

Vậy quả bóng giá bao tiền?".

 - Ảnh 1