Thay mặt Ban Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong, Tổng Biên tập Nguyễn Đức Quang đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới các nhà giáo đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nhà báo Nguyễn Đức Quang cũng cám ơn cơ quan đứng đầu ngành giáo dục Thủ đô đã hỗ trợ mang những tờ báo Thiếu niên Tiền phong đến với nhà trường và các bạn học sinh trong suốt thời gian qua. Đồng thời, hy vọng trong thời gian tới báo Đội sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ phía Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thầy giáo Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thay mặt Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, nhận lãng hoa và gửi lời cám ơn đến

báo Thiếu niên Tiền phong.

Trường Phạm