Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thông báo xét tuyển viên chức năm 2024

TNTP&NĐ
Căn cứ vào Luật viên chức; các Nghị định của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Văn bản số 3527/CV/TWĐTN-BTC ngày 27 tháng 05 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thông báo xét tuyển viên chức năm 2024, cụ thể như sau:

Điều kiện đăng ký dự xét tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

- Đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; có kinh nghiệm về công tác Đoàn, Hội, Đội hoặc kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm.

- Có sức khỏe tốt.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: theo phụ lục kèm theo

Số lượng, vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng 48 chỉ tiêu viên chức theo các vị trí việc làm:

Vị trí việc làm Biên tập viên: 06 chỉ tiêu (Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại các phòng ban chuyên môn)

Vị trí việc làm Phóng viên: 18 chỉ tiêu (Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại các ban chuyên môn).

Vị trí việc làm Chuyên viên Tổ chức – Hành chính: 01 chỉ tiêu (Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại phòng TCHC)

Vị trí việc làm Chuyên viên thị trường: 08 chỉ tiêu

+ Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Phòng Phát hành tại Hà Nội: 03 chỉ tiêu

+ Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại VP đại diện Miền Trung: 02 chỉ tiêu

+ Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Văn phòng đại diện Nha Trang: 01 chỉ tiêu

+ Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Văn phòng đại diện TP.Hồ Chí Minh: 02 chỉ tiêu

Vị trí làm việc Chuyên viên truyền thông: 06 chỉ tiêu (Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Phòng Truyền thông – Phát triển thị trường).

Vị trí việc làm Họa sĩ: 02 chỉ tiêu (Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Phòng Họa sĩ – Thiết kế - Chế bản).

Vị trí việc làm Kỹ sư CNTT: 02 chỉ tiêu (Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Ban Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện)

Vị trí việc làm Kế toán viên: 05 chỉ tiêu

+ Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ: 02 chỉ tiêu

+ Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Văn phòng đại diện Miền Trung: 01 chỉ tiêu

+ Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Văn phòng đại diện Nha Trang: 01 chỉ tiêu

+ Nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công làm việc tại Văn phòng đại diện TP.Hồ Chí Minh: 01 chỉ tiêu

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

* Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển qua kiểm tra hồ sơ đăng kí dự xét tuyển.

Những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển, Hội đồng kiểm tra, sát hạch sẽ ra thông báo triệu tập tham dự vòng 2.

* Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, lĩnh vực tuyển dụng, người dự xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần xét tuyển.

Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị.

Thang điểm: 100 điểm. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Kết quả thi vòng 2 được xác định từ trên 50 điểm trở lên.

5. Xác định người trúng tuyển trong xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển vào viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ trên 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển vào viên chức Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng năm 2024 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Ưu tiên tuyển dụng

Đối tượng ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Thời gian và địa điểm phỏng vấn

Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến tháng 07/2024.

Địa điểm tổ chức phỏng vấn: dự kiến tổ chức phỏng vấn tại số 5, Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển vào viên chức

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6

Lệ phí tham gia xét tuyển

- Nộp lệ phí tham gia tuyển dụng Viên chức: 500.000đ

10. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, cụ thể:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: từ ngày 05/06/2024 đến hết ngày 05/07/2024 (đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện tính theo dấu bưu điện, hồ sơ nộp trực tiếp nhận trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính (Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ thông báo cụ thể và dán công khai tại Trụ sở làm việc của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự xét tuyển, vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng qua số điện thoại: 0243.9.713.133 để được hướng dẫn, giải đáp (đề nghị liên hệ, trao đổi trong giờ hành chính).

BÁO THIẾU NIÊN TIỀN PHONG VÀ NHI ĐỒNG

Chi tiết thông báo và các giấy tờ liên quan tham khảo dưới đây:

1. Thông báo xét tuyển vào viên chức năm 2024

2. Phụ lục thông báo

3. [Mẫu] Đơn xin xét tuyển viên chức

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thông báo xét tuyển viên chức năm 2024 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác