BHXH&BHYT: Bắc Giang: “Trái ngọt” đầu mùa 1

Theo BHXH tỉnh Bắc Giang, việc phát động Tháng cao điểm nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là các tổ chức chính trị- xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHYT.

Ngay sau khi kết thúc Tháng cao điểm đầu tiên (tháng 11/2016), toàn tỉnh đã vận động được thêm gần 56.000 người tham gia BHYT hộ gia đình; 128.011 HSSV và 2.175 lao động trong các DN tham gia BHYT bắt buộc… Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã có 1.343.971 người tham gia BHYT (đạt 81,9% dân số và vượt 3,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao); 100% các huyện, thành phố đều hoàn thành vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Từ đầu năm 2017 đến nay, việc triển khai chính sách BHYT tiếp tục nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cũng như các ban, ngành, đoàn thể. HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho một số đối tượng hộ nông- lâm nghiệp có mức sống trung bình 20% giá trị thẻ BHYT. UBND tỉnh có công văn đôn đốc các đơn vị, DN tham gia BHYT cho 100% CBCNV và NLĐ. MTTQ và các đoàn thể (phụ nữ, thanh niên, nông dân) các cấp đều được giao chỉ tiêu cụ thể trong việc vận động hội viên, đoàn viên tham gia BHYT. Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và đồng bằng Sông Hồng cũng vừa phân bổ 537.000 USD (khoảng 12 tỉ đồng) hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ BHYT cho 100% hộ cận nghèo của tỉnh, bằng 37.054 hộ).

BHXH&BHYT: Bắc Giang: “Trái ngọt” đầu mùa 2

Từ đầu năm 2017, Sở Y tế phát động phong trào tặng thẻ BHYT cho người thân và các đối tượng khó khăn nhưng không thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở vận động cán bộ, y bác sĩ tự nguyện mua thẻ BHYT tặng cha mẹ, anh chị em, người thân trong gia đình; phấn đấu toàn ngành Y tế tỉnh mua tặng ít nhất 6.000 thẻ trong năm 2017.

Còn BHXH tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức các cuộc tập huấn về chính sách pháp luật BHYT; mở rộng hệ thống đại lý, tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHYT…

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể, đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 1,43 triệu người tham gia BHYT; đạt tỉ lệ bao phủ 86,5% dân số. Với đà này, dự kiến đến hết năm 2017, toàn tỉnh sẽ đạt 88- 90% dân số tham gia BHYT.

PV
http://baobaohiemxahoi.vn