Câu hỏi rất hay từ một bạn nhỏ, bạn không chỉ thể hiện sự quan tâm đến anh mình, mà còn tự trang bị cho mình những kiến thức cần có nữa đấy. Hiện nay, thị trường lao động ngoài nước đang rất rộng mở với thanh niên Việt Nam. Rất có thể trong tương lai gần, nhiều bạn học sinh hôm nay cũng sẽ gia nhập đội ngũ lao động xuất khẩu này đấy!

Bạn biết không, người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là cách thức đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Họ là ai?

Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức đóng như thế nào?

Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, mức đóng BHXH đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài có 2 mức đóng như sau:

+ Đối với người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở trong nước và chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

+ Đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở.

PV