NASA (Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Mỹ) đã công bố những hình ảnh trái đất thay đổi ra sao theo thời gian. Mốc thời gian dao động trong khoảng từ 5 đến 100 năm. Cùng xem trái đất đã thay đổi đến thế nào nhé!

Những tảng băng lớn tại Pedersen Glacier, Alaska (Mỹ) đã biến mất sau gần 1 thể kỷ. Ảnh chụp năm 1918 và mùa hè 2005.

Chỉ sau 14 năm, biển Aral tại Trung Á đã gần như biến mất. Ảnh chụp năm 2000 và 2014.

Carroll Glacier, Alaska (Mỹ) từ lạnh băng giá cho đến khi khí hậu ấm lên làm xuất hiện các thảm thực vật màu xanh, đỏ. Ảnh chụp tháng 8/1906 và tháng 9/2003.

Hồ Powell, bang Arizona và Utah (Mỹ) có mức nước đang giảm dần. Ảnh chụp tháng 3/1999 - tháng 5/2014.

Sông băng Bear, Alaska (Mỹ). Ảnh chụp tháng 7/1909 - 8/2005.

Khu rừng ở Rondonia, Brazil đã giảm đáng kể diện tích từ năm 1975 so với 2009.

Sông băng McCarty, Alaska (Mỹ) có thay đổi đáng ngạc nhiên. Ảnh chụp năm 7/1909 - 8/2004.

Sông Dasht, Pakistan, tháng 8/1999 - tháng 6/2011. Việc xây dựng hồ nước đã giúp cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp trong vùng.

Núi Matterhorn ở dãy Alps, nằm trên biên giới giữa Thụy Sĩ và Ý, tháng 8/1960 - tháng 8/2005.

Rừng Mabira (Uganda), tháng 11/2001 - tháng 1/2006.

Sông băng Toboggan, Alaska tháng 6/1909 - 9/2000.

Hệ thống sông nhân tạo tại Lybia, 1987 so với 2010. Đây là một trong dự án áp dụng khoa học kỹ thuật vĩ đại nhất thế giới, mạng lưới các đường ống, cống đặt ngầm và giếng sâu tới 500m.

Băng tan tại sông băng Qori Kalis chỉ sau 33 năm từ 1978 đến 2011.

Hồ Chiquita Mar, Argentina hẹp hẳn đi từ 7/1988 - 9/2011.

Sông băng Muir biến thành hồ nước. Ảnh chụp tháng 8/1941 - tháng 8/2004.

Diện tích rừng tại Uruguay tăng lên từ 45.000ha lên 90.000ha từ năm 1975 đến 2009. Tuy thế, điều này đã làm giảm đa dạng sinh học và mất một lượng lớn các loài thực vật.

TP

Nguồn: Bright Side